Laatst bijgewerkt op 7 juni 2013

Swiss Precision Diagnostics GmbH ("SPD") hecht waarde aan de bescherming van je persoonlijke privacy. In verband met de wet op de gegevensbescherming is SPD het bedrijf dat instaat voor de verwerking van je persoonlijke gegevens op deze website. SPD en zijn partners maken gebruik van derden voor het beheren van deze site, waaronder Peer 1 Hosting.

Dit Privacybeleid beschrijft welk type gegevens wordt verzameld door SPD, zijn partners en eventuele derden die door SPD voor deze website ("Site") worden ingehuurd, wanneer de dienstverlening ("Diensten") wordt uitgevoerd en de manier waarop SPD deze gegevens gebruikt en beschermt. Deze Verklaring legt ook uit wat je moet doen als je niet wilt dat jouw Persoonlijke gegevens worden verzameld wanneer je de Site bezoekt of om Diensten verzoekt, evenals hoe je de reeds door jou verstrekte gegevens kunt inzien, corrigeren, verwijderen, of hoe je bezwaar kunt maken tegen het toekomstige gebruik van jouw Persoonlijke gegevens.

Deze Verklaring is alleen van toepassing op deze Site en Diensten. De Verklaring is niet van toepassing op, onder andere, banners, prijsvragen en vormen van reclame of promoties waarvoor SPD als sponsor kan optreden of waaraan SPD kan deelnemen op websites van derden. SPD behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te wijzigen of verwijderen. Een eventuele nieuwe of aangepaste Verklaring zal door SPD op deze plek worden gepubliceerd en wij moedigen je aan om dit gedeelte regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven.

Jouw acceptatie van dit Privacybeleid

Middels het gebruik van deze Site of, indien beschikbaar, de eventuele Diensten die SPD aanbiedt (bijvoorbeeld door te bellen met de eigen hulplijn van SPD), accepteer je de voorwaarden van het huidige Privacybeleid zoals in dit gedeelte op deze Site vermeld. Daarnaast zijn ook de Gebruiksvoorwaarden van toepassing op deze Site en Diensten.

Als je niet akkoord gaat met een bepaalde voorwaarde van deze verklaring, dien je geen Persoonlijke gegevens te verstrekken op deze Site of bij het aanvragen van Diensten.

Houd er rekening mee dat je, als je ervoor kiest geen Persoonlijke gegevens te verstrekken, of als je geen toestemming verleent voor het gebruik van jouw Persoonlijke gegevens, bepaalde dingen mogelijk niet kunt doen, met inbegrip van onder andere de toegang tot bepaalde gedeelten van de Site, de deelname aan een prijsvraag of wedstrijd, het aanvragen van monsters, het ontvangen van een nieuwsbrief of andere communicaties van SPD, het krijgen van toegang tot Diensten en/of het verzenden van SPD-e-mails aan SPD.

Verzameling van vrijwillig verstrekte Persoonlijke gegevens

In dit Privacybeleid heeft de term "Persoonlijke gegevens" betrekking op gegevens aan de hand waarvan iemand persoonlijk kan worden geïdentificeerd, zoals je naam, huisadres, telefoonnummer, creditcard- en bankgegevens, schuilnaam, geboortedatum, gegevens over je gezondheid, en je e-mailadres en andere gegevens die redelijkerwijs zouden kunnen worden gebruikt om je persoonlijke identiteit te achterhalen.

Wanneer je deze Site of Diensten gebruikt, kan SPD sommige van deze of al deze Persoonlijke gegevens verzamelen. SPD verzamelt geen Persoonlijke gegevens tenzij je deze gegevens vrijwillig verstrekt.

Wanneer je Persoonlijke gegevens aan SPD verstrekt, geef je SPD toestemming deze gegevens te gebruiken in overeenstemming met dit Privacybeleid. Hieronder valt jouw recht om het gebruik van de Persoonlijke gegevens door SPD, zoals beschreven in deze verklaring, te beperken en om toegang te vragen tot de Persoonlijke gegevens die SPD via deze Site verzamelt, om de gegevens te corrigeren, om bezwaar te maken tegen het toekomstige gebruik ervan of om de gegevens te laten verwijderen. (Zie "Met wie moet ik contact opnemen?" hieronder.). Als je bezwaar wilt maken tegen het verdere gebruik van je gegevens, is het van belang om te weten dat een dergelijk bezwaar zal worden toegepast op elk toekomstig gebruik van jouw gegevens maar niet op het gebruik dat al heeft plaatsgevonden op basis van je bestaande toestemming.

SPD verzamelt of bewaart niet opzettelijk Persoonlijke gegevens over kinderen jonger dan 18. Als jouw kind mogelijk gegevens aan ons heeft verstrekt zonder hun daadwerkelijke leeftijd aan te geven en je wilt dat deze gegevens worden verwijderd, kun je contact met ons opnemen, waarna wij de gegevens zullen verwijderen (zie "Met wie moet ik contact opnemen?" hieronder).

Hoe gebruikt SPD jouw gegevens? 

Wanneer je op deze Site Persoonlijke gegevens verstrekt, worden deze door SPD gebruikt voor het specifieke doel waarvoor de gegevens werden verzameld en waarvoor je toestemming hebt gegeven, onder andere als volgt:

Middels jouw gebruik van deze Site en/of Diensten stem je ermee in dat SPD derden kan vragen om de verzamelde gegevens te verwerken of analyseren, waaronder jouw Persoonlijke gegevens, om inzicht te krijgen in en in te spelen op de behoeften van onze klanten.

Als je je abonneert op een e-mailnieuwsbrief of informatie aanvraagt bij SPD, geef je SPD toestemming om de informatie en/of aanbiedingen over producten en/of Diensten van SPD aan jou toe te zenden waarvan SPD meent dat die interessant voor jou kunnen zijn, of om je uit te nodigen voor deelname aan onderzoeken, promoties of andere activiteiten in verband met onze producten (met inbegrip van onder andere getuigschriften over onze producten). Je kunt deze toestemming op elk moment intrekken. (Zie "Met wie moet ik contact opnemen?" hieronder voor meer informatie over het afmelden.)

Als je een product of Dienst van SPD aanvraagt, verleen je SPD toestemming om jouw Persoonlijke gegevens te gebruiken en te delen met leveranciers en andere derden om je verzoek in te willigen (met inbegrip van onder andere de levering van het product of de Dienst). SPD geeft deze leveranciers en derden geen toestemming om je Persoonlijke gegevens op een andere manier te gebruiken.

Als je inhoud verzendt of uploadt naar de Site, verleen je toestemming voor het gebruik van dergelijke inhoud zoals beschreven in de Gebruiksvoorwaarden.

SPD zal jouw Persoonlijke gegevens vrijgeven indien dit wordt verplicht door de wet, een huiszoekingsbevel, een dagvaarding of een gerechtelijk bevel. In bepaalde landen kunnen jouw Persoonlijke gegevens op basis van de lokale wetgeving toegankelijk zijn voor autoriteiten op het gebied van de rechtshandhaving en veiligheid.

Andere gegevens die door SPD kunnen worden verzameld

Deze Site kan ook gegevens verzamelen aan de hand waarvan je niet persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. SPD kan bijvoorbeeld informatie bijhouden over de datum en tijd waarop bezoekers onze site bezoeken, het type webbrowser dat ze gebruiken en de Site van waaruit ze verbinding met de site maken met behulp van Cookies.

"Cookies" zijn stukjes informatie die door je browser op de harde schijf van je computer worden opgeslagen. SPD kan cookies gebruiken voor het verzamelen van informatie over je bezoek aan deze site, zoals informatie over welke delen van de site je bezoekt en welke diensten je via de site gebruikt. SPD verzamelt deze informatie om de site en de producten en diensten af te stemmen op jouw behoeften en interesses. Cookies kunnen ook worden gebruikt om je toekomstige gebruik van de site te bespoedigen. De site kan bijvoorbeeld herkennen dat je Persoonlijke gegevens hebt verstrekt en zorgen dat je niet wordt gevraagd dezelfde gegevens opnieuw in te vullen. De meeste browsers zijn in eerste instantie ingesteld om cookies automatisch te accepteren. Als je dat wilt, kunt je je browser instellen om cookies te weigeren of om je te waarschuwen wanneer er een cookie wordt verzonden. Het weigeren van cookies op de site kan betekenen dat je bepaalde delen van de site niet kunt bezoeken of geen gepersonaliseerde informatie ontvangt wanneer je de site bezoekt.

Daarnaast probeert SPD continu de manier te verbeteren waarop we reclame maken voor de Site. Om SPD hierbij te helpen, kan de effectiviteit van de aanwezigheid op internet worden gemeten op het moment dat je de Site bezoekt, evenals waar je binnen de Site op hebt geklikt. Er kunnen meetstatistieken voor de Site worden gebruikt om jouw Site-ervaring te personaliseren en ook om anonieme statistieken over het gebruik van de Site te evalueren. Ook kan er informatie over jouw computer, zoals het IP-adres (een getal dat aan je computer wordt toegewezen wanneer je over internet surft), het type gebruikte internetbrowser en het type gebruikte besturingssysteem worden gebruikt en aan jouw Persoonlijke gegevens worden gekoppeld. Dit is om te garanderen dat de site bezoekers de best mogelijke internetervaring biedt en dat het een effectieve informatiebron kan zijn.

Sommige pagina's die je bezoekt kunnen ook informatie verzamelen middels het gebruik van 'pixel tags' (ook wel 'lege gif's genoemd) die kunnen worden gedeeld met derden ondersteuning bieden voor de promotionele activiteiten de Site-ontwikkeling van SPD. Informatie over het bezoek aan de Site kan bijvoorbeeld worden gedeeld met een extern reclamebureau om banneradvertenties beter op een specifieke doelgroep te richten. Met de informatie die wordt verzameld door het gebruik van deze pixeltags kunnen bezoekers niet persoonlijk worden geïdentificeerd, hoewel de informatie wel aan jouw Persoonlijke gegevens kan worden gekoppeld.

Tenslotte kan SPD de door jou verstrekte informatie aanvullen met andere informatie waarover SPD beschikt of die SPD ontvangt van derden. SPD doet dit om zijn producten en diensten beter af te stemmen op jouw behoeften.

Links naar andere websites

SPD kan links (koppelingen) naar andere websites aanbieden als service richting onze gebruikers. SPD is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud of de exploitatie van die andere websites. SPD staat niet garant voor het privacybeleid van deze andere websites en wij adviseren je het privacybeleid van dergelijke websites onmiddellijk te lezen voordat je de website gebruikt.

Bureaus en dienstverleners

Soms zet SPD andere bedrijven en individuele personen in om bepaalde taken namens ons uit te voeren in andere landen. Deze kunnen toegang tot jouw Persoonlijke gegevens nodig hebben, maar dan alleen voor de uitvoering van hun taken.

Overdracht van informatie naar het buitenland

Alle informatie die je hebt verstrekt, kan worden overgedragen naar SPD, zijn partners of naar derden die door SPD, zijn partner en hun leveranciers zijn aangesteld. Deze derden zijn onder andere de bedrijven van Peer 1 Hosting in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Canada en de Verenigde Staten.  Door het gebruik van deze Site en/of Diensten stem je in met deze grensoverschrijdende overdracht van jouw Persoonlijke gegevens.

Beveiliging van gegevens

SPD en zijn partners nemen redelijke voorzorgsmaatregelen om jouw Persoonlijke gegevens te beschermen. Alle gegevens aan de hand waarvan je persoonlijk kunt worden geïdentificeerd, zijn slechts beperkt toegankelijk, beschermd met een wachtwoord en afgeschermd van de buitenwereld middels een firewall, om niet-geautoriseerde toegang, aanpassing of misbruik te voorkomen. Hoewel geen enkele beveiligingsmaatregel 100% bescherming kan bieden, hanteren SPD en haar partners een beveiligingsbeleid dat bedoeld is om de beveiliging en integriteit van al je gegevens, waaronder jouw persoonlijke gegevens, zoveel mogelijk te waarborgen.

Met wie moet ik contact opnemen?

Als je opmerkingen of vragen hebt over dit Privacybeleid, een overtreding van het Privacybeleid wilt melden of een aanvraag wilt indienen voor toegang tot of correctie of verwijdering van jouw Persoonlijke gegevens, kun je schrijven naar SPD Swiss Precision Diagnostics Ltd., t.a.v. General Counsel, op het volgende adres: 47 route de St Georges, 1213 Petit-Lancy, Zwitserland, of een e-mail naar SPD versturen: privacy@spdspark.com.

Als je productgerelateerde vragen hebt, neem je contact op met de Careline. Deze wordt geëxploiteerd door een partnerbedrijf van SPD, SPD Development Company Limited in het Verenigd Koninkrijk. De contactgegevens van de Careline zijn te vinden op de Site van je thuisland onder Contactgegevens. Houd het lotnummer van het productenpakket bij de hand. Tijdens gesprekken met de Careline kan er worden meegeluisterd of de gesprekken kunnen worden opgenomen ten behoeve van de kwaliteitscontrole, en jouw Persoonlijke gegevens kunnen worden verzameld zoals hierboven aangegeven.

Bedankt voor je bezoek aan onze Site.